Kamis, 05 Agustus 2010

Pujian Singkat Pada Kegiatan Sang Buddha


Oleh: Aryasura

Ketika engkau lahir, Oh Narapati (pemimpin manusia),
Engkau berjalan tujuh langkah di bumi ini dan berkata:
"Di dunia ini aku lah yang tertinggi."
Kepadamu, Oh Sang Bijak, aku memberi penghormatan!(1)

Pertama, engkau turun dari surga Tushita,
Dan didalam puri kerajaan memasuki rahim ibumu;
Di taman di Lumbini, Oh Pertapa, engkau lahir:
Kepada Sang Penakluk 'dewa di antara para dewata', aku memberi penghormatan! (2)

Engkau yang dilayani oleh tiga puluh dua pelayan di istana,
Engkau menghabiskan masa mudamu dalam permainan di puri Shakyas;
Di Kapilavastu engkau mengambil Gopa sebagai istri mu:
Untuk mu yang tiada banding di triloka, aku memberi penghormatan! (3)

Di keempat gerbang kota, engkau memperlihatkan empat macam kesedihan,
Dan memotong rambut mu sendiri di depan Vishuddha Stupa;
Di tepi sungai Nairanjana engkau menjalankan hidup sebagai pertapa:
Kepada mu yang telah bebas dari kesalahan akan dua rintangan, aku memberi penghormatan! (4)

Di Rajagriha engkau menjinakkan gajah liar,
Di Vaishali kera memberimu persembahan madu;
Di Magadha, Oh Pertapa, engkau mencapai Kebuddhaan:
Kepada mu dimana kebijaksanaan yang mahatahu mekar, aku memberi penghormatan! (5)

Di Varanasi engkau memutar roda Dharma,
Dan di Taman Jeta engkau memperlihatkan keajaiban hebat;
Dan di Kushinagara batin kebijaksanaan mu memasuki Parinirvana:
Untuk mu yang batinnya (luas) laksana angkasa, aku memberi penghormatan! (6)

Melalui kebajikan dari pujian singkat ini
Terhadap kegiatan Sang Buddha, Sang Guru Dharma,
Semoga tindakan-tindakan semua makhluk hidup
Menjadi sebanding dengan aktifitas dari Sang Sugata sendiri. (7)

Oh Sang Sugata, semoga diri saya serta orang lain memiliki wujut,
Pengiring, masa hidup, alam suci
Dan tanda-tanda kesempurnaan luhur
Persis sebagaimana dirimu. (8)

Melalui kekuatan pujian ku kepada mu dan doa ini,
Di negeri manapun kami berdiam, semoga
Penyakit, ketidakbajikan, kemiskinan serta konflik dapat dipadamkan,
Dan Dharma serta kemujuran berkembang dan menyebar. (9)

Diterjemahkan oleh: Romo Sumatijnana